Ihr Wohlempfinden ist uns sehr wichtig, genauso ihre Erfahrungen mit unserem Betrieb, mit ihren Vorgesetzten oder ihre allgemeinen Eindrücke. Wir nehmen ihre Meinung sehr ernst und wollen diese als konstruktive Kritik behandeln, d.h. wir wollen hier eingehende Einträge, positive wie negative, als Grundlage für unsere Arbeit nehmen. Um ihrem Problem, ihrem Unmut schnell entgegenzuwirken zu können, würden wir sie bitten ihr Anliegen hier zu schildern – selbstverständlich können Sie dies auch anonym senden.

Your well-being is very important to us, as are your experiences with our company, with your superiors or your general impressions. We take your opinion very seriously and want to treat it as constructive criticism, i.e. we want to take incoming entries here, both positive and negative, as a basis for our work. In order to be able to quickly counteract your problem, your displeasure, we would ask you to describe your concern here – of course you can also send it anonymously.

Sizin iyiliğiniz, şirketimiz ile olan tecrübeleriniz, amirleriniz veya genel izlenimleriniz kadar bizim için de çok önemlidir. Fikrinizi çok ciddiye alıyoruz ve yapıcı eleştiri olarak ele almak istiyoruz, yani hem olumlu hem de olumsuz gelen girişleri çalışmamızın temeli olarak kullanmak istiyoruz. Sorununuzu, memnuniyetsizliğinizi hızlı bir şekilde giderebilmek için, endişenizi burada açıklamanızı rica ediyoruz – elbette bunu anonim olarak da gönderebilirsiniz.

Twoje samopoczucie jest dla nas bardzo ważne, podobnie jak Twoje doświadczenia z naszą firmą, z przełożonymi czy też ogólne wrażenia. Traktujemy Twoją opinię bardzo poważnie i chcemy traktować ją jako konstruktywną krytykę, tj. chcemy wykorzystać napływające wpisy, zarówno pozytywne, jak i negatywne, jako podstawę naszej pracy. Aby móc szybko przeciwdziałać Twojemu problemowi, Twojemu niezadowoleniu, prosimy o opisanie tutaj Twojego problemu – oczywiście możesz to również przesłać anonimowo.